Spoločnosť má zmluvne zabezpečené technicko - obchodné zastupovanie  firiem,

ktorých produkcia a služby zodpovedajú nášmu zameraniu :

 

Kliknite na názov firmy !

 

 

-  GRIMM Aerosol Technik
    Dorfstra
ße 9

    D - 83404 Ainring                                      

    Nemecko 

 Meracie prístroje pre oblasť analýzy  častíc

 vo vzduchu. Prašnosť, Nanočastice

-  DURAG Group
    Kollaustra
ße 105

    D - 22453 Hamburg                                      

    Nemecko 

 Meracie prístroje a systémy pre  :

  -  životné prostredie

  -  Spaľovne odpadov

  -  Datamanagement

 

Testo AG

    Testo - Straße 1

    D - 7853 Lenzkirch

    Nemecko

 Elektronické  meranie fyzikálných veličín

 teplota, vlhkosť, prúdenie, hlučnosť, 

 osvetlenie , analýza spálin a pod.

 

Markus Klotz GmbH
    Theodor Heuss Stra
ße 27

    D - 75378 Bad Liebenzell                                      

    Nemecko                        

Abakus® mobil fluid V4A

 Meracie prístroje pre oblasť analýzy  častíc

 v kvapalinách, olejoch, vzduchu a plynoch

 

-   Topas GmbH
     Oskar - Röder Straße 12
     D - 01237 Dresden

     Nemecko        

 Testovanie filtrov a filtračných médií,  

  zariadenia pre produkciu  aerosolov, 

  príslušenstvo pre čisté priestory.

    Zwenkauer Straße 159

    D- 04420 Markenstädt

    Nemecko

  Prístroje a zariadenia na meranie a 

  kontrolu  emisií prašnosti gravimetrickou

  a triboelektrickou metodou, kontrola 

  filtačných zariadení.

B&W International GmbH

    Junkendiek  5

    D - 49479 Ibbenbüren

    Nemecko

  Profesionálné, prachotesné, mrazuvzdorné

  nárazuvzdorné transportné obaly pre   

  meracie prístroje a príslušenstvo

 

Spoločnosť má aktívnu spoluprácu s viacerými domácimi i zahraničnými organizáciami

v oblasti dodávky prístrojov, servisu, kalibrácií , zabezpečovania inžinierskych činností a  pod.