Na tejto stránke uvádzame niektoré často sa opakujúce výpočty v Technike prostredia, ktoré si môžete

previesť, ak máte vo Vašom PC nainštalovaný Excel.

_____________________________________________________________________________________

 

 

Vlhký vzduch  :

 

Výpočet parametrov vlhkého vzduchu - f ( Ttr , rel. vlh. )

 

Výpočet parametrov vlhkého vzduchu - f ( Ttr , Tf )

 

Tlakové pomery  :

 

Prepočet tlakových jednotiek

 

Výpočet rýchlosti prúdenia z dynamického tlaku

 

Hlučnosť  :

 

Výpočet ekvivalentnej hladiny hlučnosti

 

Výpočet doby pobytu v hlučnom prostredí

 

__________________________________________________________________