Testo AG

    Testo - Straße 1

    D - 7853 Lenzkirch 

    Nemecko

 

Testo  AG  je jedným z popredných nemeckých výrobcov prenosnej meracej techniky na meranie fyzikálnych

a chemických veličín so skoro 50 ročnou tradíciou.  Meracie prístroje testo sa stávajú štandardom meracej techniky vo

všetkých oblastiach použitia nielen pre dnešok, ale aj pre budúcnosť, potvrdzujú to svojimi parametrami a úžitkovými  

vlastnosťami.

Prístrojová technika :

-   IAQ parametre vnútorného vzduchu  ( teplota, rel. vlhkosť, rýchlosť, tlak, CO, CO )

-   Hlučnosť, osvetlenie

-   Potravinárstvo - HACCP  ( Hazard Analysis Critical Control Points )

-   Vetranie a klimatizácia, vzduchotechnika

-   Chladiaca technika

-   Analýza a optimalizácia spalovacích procesov

-   Termografia

 

  Všetky prístroje profesionálnej triedy sa automaticky dodávajú s kalibračným alebo ciachovným protokolom.

Na požiadanie je možné dodať kalibračné certifikáty ISO alebo DKD pre celý merací systém (prístroj a snímače)

a to buď štandardné alebo špeciálne (meracie body volí zákazník).

  Vysoká kvalita prístrojov je zaručená udeleným certifikátom kvality riadenia ISO 9001 a špeciálnymi akreditovanými

kalibračnými laboratóriami firmy. Napríklad práve firma Testo vlastní okrem DKD laborátorií na teplotu a vlhkosť ako

jediná inštitúcia v Európe aj unikátne DKD kalibračné laboratórium na rýchlosť prúdenia.

 

 Kvalitu prístrojov testo oceňujú mnohí užívatelia, napr. SPP, Slovtransgaz, SEI-EA, VSŽ, ZSE, Chemes, mnohé

bytové podniky, Štátne zdravotné ústavy, a pod.

 

 domáca stránka Testo AG :   www.testo.de

                                                 www.testo.sk