Topas GmbH
      Oskar - Röder  Str. 12
     D - 01237 Dresden

     Nemecko        

 

Firma pôsobí od r. 1992 ako výrobca zariadení a systémov v oblasti technológií merania častíc

a aerosolových technológií, podľa prísnych noriem kvality podľa ISO 9001.

 

Firemná filozofia umožňuje rýchlo reagovať na zmeny na trhu a realizovať konkrétne požiadavky

zákazníka. Vlastný základný výskum a úzka spolupráca s univerzitami a výskumnými inštitúciami

rozšírujú naše  know-how.

 

 

 Prístrojová technika :

 

-   Meranie častíc vo vzduchu a plynoch

-   Meracie zariadenie pre čisté priestory

-   Zrieďovcie zariadenia aerosolov

-   Generátory pevného a kvapalného aerosolu

-   Testovanie filtrov a filtračných medií

-   Meranie veľkosti pórov

-   Blow-By merannia

-   Softvérové riešenia

 

  Firma zabezpečuje skúšanie, údržbu, opravy a kalibrácie všetkých svojich prístrojov

  v zmysle platných medzinárodných štandardov.

 

  Domáca stránka fy Topas  :   www.topas-gmbh.de