Markus Klotz GmbH
     Theodor Heuss Strasse 27

      D - 75378 Bad Liebenzell                  

      Nemecko       

Abakus® mobil fluid V4A

 

  Od r.1990 sa Fa.Markus Klotz GmbH zaoberá vývojom a produkciou laserových

  technológii a prístrojov pre analýzu častíc. Firma vyvíja, produkuje, skúša a kalibruje

  kompletnú paletu optických a elektronických komponentov pre prístroje vo svojich

  výrobných priestoroch.

 

 Prístrojová technika :

 

 -  Počítače častíc vo vzduchu a plynných médiach

 -  Počítače častíc v kvapalinách ( nízko, vysokoviskózné ) a olejoch

 -  Diagnostické prístroje a elektrooptické komponenty v medicíne

 

  Firma zabezpečuje skúšanie, údržbu, opravy a kalibrácie všetkých svojich prístrojov

  v zmysle platných medzinárodných štandardov.

 

  Firma má svoje zastúpenie v Číne, Francúzsku, Iráne, Austrálii, Irsku, Anglicku,

  Švajčiarsku, Rakúsku, Taliansku a Grécku.

 

  

  Nemecká stránka fy Klotz :    www.fa-klotz.de