Zwenkauer Straße 159

    D- 04420 Markenstädt

    Nemecko

 


Dlhoročné skúsenosti zamestnancov  v oblasti procesného a ekologického inžinierstva

ako i vynikajúca znalosť legislatívy životného prostredia umožňuje navrhovať konkretné riešenia na mieru.
 

 

 Prístrojová technika :

 

-   Meranie prašnosti gravimetricky i triboelektricky

-   Triboelekktrická kontrola filtrov a odlučovačov

-   Analyzátory plynov

-   Meranie prietokov

 

  Firma zabezpečuje skúšanie, údržbu, opravy a kalibrácie všetkých svojich prístrojov

  v zmysle platných medzinárodných štandardov.

 

 

  Domáca stránka fy Dr. Födisch  :   www.foedisch.de