DURAG Group je holdingovou spoločnosťou združujúce viaceré spoločnosti s podobným technologickým zameraním

za účelom dosiahnutia technického a obchodného synergického efektu.

Spoločnosť zabezpečuje inteligentné technické riešenia pre spaľovanie a životné prostredie.

 

  V súčasnosti sú členmi holdingu nasledovné spoločnosti : 

 

  -  DURAG Hamburg

  -  VEREWA GmbH, Hamburg

  -  HEGWEIN  GmbH, Stuttgart

  -  UTAS, Branch Office, Austria

  -  SMITSVONK Holland B.V.

  -  GRIMM Aerosol Technik, Nemecko

 

 

 

DURAG Instrument - výber z prístrojovej techniky

 

 

    domáca stránka :    www.durag.com

_____________________________________________________________________________