GRIMM Aerosol Technik GmbH & Co.KG  je nemeckou spoločnosťou sídliacou v bavorskom alpskom

mestečku Ainring vzdialeného 6 km od mesta Salzburg a 350 km od Bratislavy. Spoločnosť bola založená r.1978

a od samého vzniku jej zameranie  bolo hlavne na oblasť analýzy častíc vo vzduchu  a   z toho vyplývajúcej

prístrojovej techniky  pre oblasť :

 

Analýza častíc 

 

   V súčasnosti  je zameranie firmy orientované

   na tieto oblasti  :

 

●   životné prostredie a emisie

     ( Environmental and Emision )

●   vnútorné prostredie a bezpečnosť

     ( Indoor and Safety )

●   nano aerosoly

●   testovacie zariadenia účinnosti filtrov

●  aerosolové generátory

●   detekcia plynov  ( Hg, H2S )

 

   Svoje obchodné zastúpenia má rozmiestnené

   v   Europe, USA a v Azii.

  Spoločnosť pre dodávané prístroje zabezpečuje :

   ●  zaškolenia na prevádzku

   ●  servis

   ●  kalibrácie   

 

  Spoločnosť vo svojom sídle organizuje v rámci

  Aerosol Academii pravidelné workschopy pre

  užívateľov prístrojov a pracovníkov v oblasti

  analýzy častíc vo vzduchu

______________________________________

domáca stránka  :     www.grimm-aerosol.com

ISO 9001 - GRIMM Aerosol Technik

   _____________________________________________________________________________