V tejto časti je umiestnený popis jednotlivých prístrojov zoradený podľa odborných skupín  :

    

    -    Analýza častíc  vo vzduchu a plynoch 

 

   -    Analýza častíc v kvapalinách 

 

   Prístroje Testo  - Uvedené sú najčastejšie požadované zostavy                    

   -    Iné prístroje -  Prístroje od ostatných dodavateľov                                        

                                                                  

   Sme Vám pripravení zabazpečiť i ďalšie rôzne jednoduché,cenovo prístupné prenosné prístroje od rôzných

   výrobcov pre rôzne oblasti použitia ako napr. hlučnosť, osvetlenie, prašnosť, otáčkomery, meranie vzdialeností,

   analýza vôd, endoskopy, revízné kamery, analyzátory plynov, hrúbka materialov, akosť povrchov a pod.

________________________________________________________________________________________________