V tejto časti sú uvádzané podporné materialy k jednotlivým uvádzaným  oblastiam :

 

 

   Pracovné a obytné

   prostredie                                               Životné prostredie                             Čisté priestory                                     Ostatné

 ___________________                     ___________________                  ______________________           __________________         

 

  ●   Prašnosť

 ●   Monitorovanie prašnosti

      v lokalite Kremnica - 

      Skalka

    Hodnotenie čistoty prostredia

      v operačnom  sále

 ●  Rozdelenie aerosolov podľa veľkosti

  ●  Veľkosť prachových častíc

   

 

 ●  Nano systémy GRIMM - Prehľad

   

  ●  Hodnotenie účinkov fajčiarskeho

      dymu

   

 

 

 

  ●  Hygienické hodnotenie prašnosti