V tejto časti sú uvádzané podporné materialy k jednotlivým uvádzaným  oblastiam :

 

 

   Pracovné a obytné

   prostredie                                               Životné prostredie                             Čisté priestory                                     Ostatné

 ___________________                     ___________________                  ______________________           __________________         

 

  ●   Prašnosť

 ●  Monitorovanie prašnosti

    v lokalite Kremnica - Skalka

   Hodnotenie čistoty prostredia

     v operačnom  sále

 ●  Rozdelenie aerosolov podľa 

     veľkosti

  ●  Veľkosť prachových častíc

   

 ●  Nano systémy GRIMM.

     Prehľad

   

  ●  Hodnotenie účinkov       

      fajčiarského.dymu

     

 

  ●  Hygienické hodnotenie prašnosti