Profil spoločnosti

 

 

GRIMM spol. s r.o. bola založená r.1992 ako spoločný podnik - Joint Venture nemeckej materskej spoločnosti  GRIMM Aerosol Technik GmbH  Ainring

a domáceho slovenského partnera. Zameranie nemeckej materskej  spoločnosti je

hlavne na oblasť analýzy častíc a z toho vyplývajúcej prístrojovej techniky pre oblasti :

 

●   IAQ ( Indoor Air Quality ) hodnotenie prašnosti a fyzikálných  

     parametrov vnútorného prostredia.

●   monitoring prašnosti v životnom vonkajšom prostredí

●   analýza častíc vo vzduchu v oblasti nano ( od 5 nm ; 1 nm = 0,001 mm )                 

●   technické zariadenia čistých priestorov

●   kontrola a detekcia prachových emisií

●   testovacie zariadenia účinnosti filtrov

●   detekcia plynov  ( Hg, H2S )

●   poradenská činnosť pre oblasť prašnosti

 

Okrem dodávky, servisu a kalibrácii prístrojovej techniky spoločnosť v spolupráci s renomovanými  odbornými organizáciami  vypracúva odborné štúdie hlavne v oblasti prašnosti, založené  na exaktných meraniach s certifikovanou meracou technikou

 

Spoločnosť svoju činnosť zakladá na vysokej kvalite a spoľahlivosti prístrojov,

dostupnosti servisu, ako i na profesionálnych dlhoročných skúsenostiach konateľa

spoločnosti v oblasti projektovania, výstavby a prevádzky priemyselných prevádzok,

hlavne v oblastiach hygieny a bezpečnosti pracovného  prostredia, ochrany ovzdušia, vzduchotechniky, výstavby čistých priestorov a kontroly kvality produkcie. Spoločnosť zabezpečuje okrem vlastných dodávok prístrojovej techniky aj ich, servis a kalibrácie.

 

GRIMM spol. s r.o. od r.2016 spolupracuje v oblasti prašnosti s holdingovým združením

DURAG Group so sídlom v Hamburgu

 

 Posledná aktualizácia :   10.05.2019                    Ing. Milan Held - konateľ spol. 

________________________________________________________