_________________________________________________________________________________________

Odborné technické preklady
 
Naša spoločnosť zabezpečuje preklady odborných technických textov z anglického a nemeckého jazyka do slovenského.
Prekladané texty môžu byť v rôznych formátoch ( doc, pdf a pod. ) a dodané v elektronickej forme. Prekladané dokumenty
môžu obsahovať ľubovoľný počet obrázkov, grafov a tabuliek.
 
Ukážka  :     anglický originál 2.405
                    slovenský preklad 2.405
                  
                     anglický originál 2.605
               
 
______________________________________________________________________________